SEM

MARI – Materials Research Infrastructure

MARI on Turun yliopiston fysiikan, kemian ja tekniikan laitoksilla toimivien materiaalitutkimuksen ryhmien yhteistyöalusta, joka tähtää kestävän kehityksen mukaisiin innovaatioihin erityisesti yhdessä yritysten kanssa.

Turun yliopiston vahva materiaalitutkimus yhdessä uuden materiaalitekniikan kanssa luo mahdollisuuden rakentaa laaja tutkimusinfrastruktuuri, joka tukee sekä tieteellistä tutkimusta että elinkeinoelämää. MARI (Materials Research Infrastructure) toimii alustana, joka mahdollistaa yhteistyön paikallisten teollisuusyritysten kanssa ja vahvistaa materiaalien karakterisointiin ja ikääntymiseen liittyvää osaamista.  MARI-projektissa me kehitämme uusia toimintatapoja teollisuusyhteistyöhön ja tavoitteena on levittää tietoa, että pystymme vastaamaan erilaisten ja eri kokoisten yritysten materiaalitutkimustarpeisiin. MARI toimii myös alustana yritysten suuremmille ja yhteiskunnallisesti vaikuttaville tutkimushankkeille, jotka voivat laajemmin parantaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä yritysten tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Materials Research Infrastructure (MARI)