Yhteistyö

MARI tutkimusinfrastruktuuri toimii yliopiston ja paikallisten yritysten yhteistyön välineenä. Lisäksi se mahdollistaa entistä paremman materiaalien karakterisoinnin ja materiaalien ikäännyttämisen.

Yritysyhteistyön muodot:

  • opinnäytetyöt ja opiskelijaprojektit

Opiskelija voi tehdä diplomityön tai pro gradu -työn yrityksen toivomasta aiheesta. Työn ohjaa ja tarkistaa yliopiston tutkija, mutta toinen ohjaaja voi olla yrityksestä. Yliopiston laitteistot ovat opiskelijoiden käytettävissä ja opinnäytetyö on julkinen.

  • tutkimusprojektit ja palvelututkimus

Yliopistolla on jatkuvasti käynnissä useita yhteistyöhankkeita yritysten kanssa. Osa on isompia hankkeita, missä on usein mukana ulkopuolinen rahoittaja ja tulokset ovat julkisia. Osa on yksittäisiä pienempiä tutkimuksia, joiden tulokset jäävät vain maksavan yrityksen tietoon.

  • osallistuminen opetukseen ja tapahtumat

Koska haluamme kouluttaa opiskelijamme vastaamaan työelämän tarpeisiin, teemme mielellämme opetusyhteistyötä alueen yritysten kanssa. Opiskelijamme tekevät vierailuja alueen yrityksiin ja yritykset esittäytyvät opiskelijoille esimerkiksi yritysilloissa.

 

Turun yliopistolla MARI -yhteistyöalustalla toimii ryhmiä Kemian, Fysiikan ja tähtitieteen, sekä Kone- ja materiaalitekniikan laitoksilta. Yhdessä meillä on monipuolista osaamista materiaaleista, kemiasta ja karakterisoinnista.